تبلیغات

evento

بدون دیدگاه

evento


واقعه ، روادید ، پیشامد

اسم:evento,acontecimiento
مثال:

A.El evento más emocionante de golf profesional femenino volverá al centro de Estados Unidos en 2017 .
B.El evento gustó tanto que a partir de entonces fue repitiéndose cada año hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día.
C.Es imposible encontrar un evento social tan solemne como la velada que inaugura cada año la temporada de la Metropolitan Opera de Nueva York.

تبلیغات

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.