تبلیغات

unir

بدون دیدگاه

unir


متحد شدن،یکی شدن،بهم پیوستن،یکی کردن،متفق شدن،وصلت دادن،ترکیب کردن،سکه قدیم انگلیسی

فعل:unir,unirse,unificar
مثال:

A.La hostelería busca unir fuerzas con vistas a Arenal Sound 2014.
B.A las bajas que sufre el Villalonga de Manu, Albor y Tenorio, todos ellos lesionados de larga duración, parece que se va a unir la de Machu.
C.Además el ‘Pato’ añadió que el plantel tuvo una reunión privada para unir fuerzas antes del inicio de la segunda fase del Descentralizado.

تبلیغات

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.