تبلیغات

دانلود مجموعه آموزشی Linux- CentOS 6 Video Trainings

6 دیدگاه
دانلود مجموعه آموزشی Linux- CentOS 6 Video Trainings

نام این مجموعه آموزشی: CENTOS 6 EDITION BOOKWARE ISO-LZ0
این مجموعه با زبان انگلیسی می باشد که در کل فیلم آموزشی شما با ورژن ۶ سیسم عامل سنت او اس کار می کنید.
مختصری از مشخصات این پکیج :
نصب و راه اندازی ,امکانات این سیستم عامل,شبکه در سیستم عامل سنت او اس,شخصی سازی, ترابل شوتینگ و برطرفسازی مشکلاتی که ممکن است در این سیستم عامل پیش روی شما باشد
تمامی دستوراتی که مورد نیاز شما هست و کاربردی می باشد و همچنین آموزش کامل مدیریت حافظه و ارتباط و آپاچی سرویس ….


Course Objective
Installation | Deployment
Explore features of CentOS
Review network topology
Obtain and confirm sources
Perform Minimal installation
Prep Apache installation server
Execute Network installation
Carry-out a Custom installation
Kickstart installation
Compare and contrast installations
Evaluate results

Post-Installation Initialization and Exploration
Explore Boot-INIT sequences
Discuss System V Runlevels
Generate boot problems
Use Rescue Mode to address boot problems
Evaluate results
Demonstrate usage of the following useful commands & concepts

Basic Linux | Unix Commands
ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, whoami
alias, cat, file, chmod, chown, history
STDIN | STDOUT, UNIX Pipes, Redirection, Command Chaining
ps, df, top
less & more, head & tail, find, which & whereis, w, who
tar, gzip, bzip2
Checksums
User management

File Attributes | Properties
Identify common file types
Peruse file system permissions
Use SETUID | SETGID | Sticky Bit
Implement symbolic links

Storage Management
Provision additional EXT4 storage
Allocate SWAP as needed
Logical Volume Management Provisioning
Manage LVM volumes
Extend LVM volume groups & volumes
Extend EXT4 file systems online | offline
Implement reserve storage with LVM
Evaluate results

Package Management
Identify key RPM features
Use RPM as needed
Install | Remove packages
Compare RPM and YUM
Identify key YUM features
Access package groups with YUM
Evaluate results

Apache Web Services
Identify key Apache features
Explore default environment
Explain and reference Apache Logs
Provision IP-based Virtual Hosts
Provision Name-based Virtual Hosts
Test Virtual Host connectivity differences
Segregate logs as needed
Explore Apache SSL Configuration
Evaluate results

Secure Communications
Identify key Tools
Use: SSH | SCP | SFTP to communicate securely
Move data securely from Windows using SSH
Implement FTPD with SSL
Mandate SSL client usage for FTP services
Connect from Windows using SSL as needed
Perform network-wide reconnaissance
Compare various reconnaissance gathering methods
Explore SELinux default configuration
Adjust SELinux to facilitate Apache
Ensure SELinux directives persist
Evaluate results

توصیه می شود برای دانلود از برنامه Internet Download Manager از اینجا دانلود کنید.

تبلیغات

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.