تبلیغات

trabajar

بدون دیدگاه

trabajar


رنج،زحمت،به سختی حرکت کردن

اسم:esfuerzo,trabajo
فعل:trabajar,afanarse
مثال:

A.Después de esta intentona, Thomas empezó a trabajar como escaparatista en H&M.
B.Ahora tengo que trabajar para devolver esta confianza.
C.Comienza a trabajar en una emisora de radio como locutor de noticias y dirigiendo un programa cultural.

تبلیغات

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.